Vihreän Helsingin puolesta, mielipidekirjoitus Suomenmaassa

Kuntavaalien alla ja myös pormestariehdokkaiden kannanottojen johdosta olisi Helsingissä tärkeää keskustella kaupungin strategiasta  ja kehittämisestä.

Se on viime vuosina perustunut kiivaaseen betonirakentamiseen, jonka tieltä halutaan jyrätä puistoja, viheralueita ja kallioita sekä myös Malmin lentokenttäaluetta. Tästä on seurannut eri kaupunginosista jatkuvia protestiadresseja.

ASUNTOJENrakentamista tarvitaan, mutta se ei saa tapahtua kaupunkilaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Sopivia mahdollisuuksia rakentaa kestävää ja hyvää kaupunkia on Helsingissä kyllä löydettävissä, jos se halutaan ottaa suunnittelun lähtökohdaksi.

Helsingin kehittämisen perusta tulee olla kaupungissa asuvien ihmisten viihtyisyys ja hyvinvointi. Ja sen tulee myös huomioida pyrkimykset monipaikkaisempaan asumiseen.

PUISTOT ja viheralueet ovat tärkeitä ihmisten hyvinvoinnille. Myös helsinkiläisten pitää voida harrastaa liikuntaa muuallakin kuin kaupungin kaduilla ja lasten on saatava leikkiä luonnossa. Se on tärkeää sekä henkiselle että fyysiselle terveydelle.

Lasten luontokontaktit ovat nykytutkimusten mukaan tärkeitä myös allergioiden torjunnassa, joten jokaisen päiväkodin ja koulun lähiympäristöstä pitäisi löytyä rakentamatonta luontoa. Luonnon monimuotoisuus on eräs kestävän kehityksen perusedellytyksiä.

Pekka Puska

professori, Helsinki

Terhi Peltokorpi

kätilö, KM, Helsinki

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun