Torjutaan ilmastonmuutosta

Ovatko ilmastotoimet ja suomalaisten hyvinvointi vastakkain? Eivät ole.

Suomalaisten hyvinvointi vaatii ilmastonmuutoksen torjumista. Kyse on meistä itsestämme, mutta ennen kaikkea lapsistamme ja lastenlapsistamme. Ilmastonmuutosta torjumalla varmistamme, että maapallo säilyy heille elinkelpoisena ja lähiympäristömme viihtyisänä ja monimuotoisena. Toimimalla nyt, voimme välttää isommat ongelmat ja myös huomattavasti suuremmat kustannukset tulevaisuudessa.

Parhaimmillaan ilmastonmuutoksen torjunta luo Suomeen uutta työtä ja toimeentuloa. On kuvaavaa, että suomalainen elinkeinoelämä vaatii kunnianhimoista eurooppalaista ilmastopolitiikkaa. Digitaalinen ja vihreä siirtymä edistävät kestävän yhteiskunnan rakentamista ja luovat uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Vihreä siirtymä on uusi vientituote, joka mahdollistaa merkittävät vientitulot Suomelle.

Suomella on loistavat edellytykset olla etujoukoissa puhtaan energian ratkaisujen toteuttajana. Vihreä vety on tästä yksi esimerkki. Suomalaisten yritysten kilpailuetua voidaan edistää panostamalla puhtaaseen energiantuotantoon. Tällöin suomalaisilla yrityksillä on käytettävissä riittävästi päästötöntä energiaa kilpailukykyiseen hintaan. Samalla lisäämme energiantuotannon omavaraisuutta ja parannamme maamme huoltovarmuutta.

Suomen pitää olla aktiivisesti vaikuttamassa EU:ssa ja kansainvälisillä areenoilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastotyössä pitää korostaa keskinäistä riippuvuutta. Tässä työssä jokaisen maan on tehtävä osansa.

Ilmastotoimien on oltava oikeudenmukaisia ja reiluja, jotta jokainen suomalainen pysyy mukana ja kansalaisten tuki tehtävälle ilmastopolitiikalle säilyy. 

Politiikassa monet päätökset vaativat rohkeutta ja kaukokatseisuutta, mutta ovat välttämättömiä. Niin on ympäristö- ja ilmastopolitiikassakin. 

Siirry sivun alkuun