Talous tasapainoon

Miten valtiontalous saadaan tasapainoon? Ovatko ratkaisuna veronkorotukset vai leikkaukset? Maaliskuun alussa julkistetusta valtiovarainministeriön raportista käy ilmi, että talouden tasapainottamisessa tullaan mitä todennäköisemmin tarvitsemaan molempia.

Olen ollut aina talouspolitiikassa keskitien kulkija. Valtion talous on pidettävä tasapainossa ja velkaantumista on hillittävä. Samaan aikaan on pidettävä huolta hyvinvointiyhteiskunnan perustasta ja siitä, että jokainen suomalainen pysyy mukana.

Valtiovarainministeriön virkamiesesitys ei ole lista toimista, jotka tullaan toteuttamaan sellaisenaan. Esitys sisältää virkamiesten tekemiä laskelmia siitä, millaisia menosäästöjä tai lisätuloja erilaisilla toimilla saataisiin aikaan.

Jos tulevalla vaalikaudella joudutaan tekemään leikkauksia, ne on tehtävä oikeudenmukaisesti ja huolehdittava, että kaikista heikoimmassa asemassa olevat ihmiset eivät joudu leikkausten kohteeksi.

Paras tapa pitää valtion talous kunnossa ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talouskasvu ja korkea työllisyys. Mitä useampi työkykyinen henkilö on töissä ja maksaa veroja, sitä paremmin kykenemme rahoittamaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut kohtuullisella verotuksella. Sosiaaliturvauudistuksessa on löydettävä keinoja parantaa työteon kannustavuutta. Meidän on edistettävä myös osatyökykyisten mahdollisuutta päästä tekemään työtä.

Uudistusten tekeminen on välttämätöntä. Vihreä siirtymä luo jo nyt uutta työtä Suomeen ja mahdollistaa suomalaisten yritysjohtajien arvioiden mukaan huikean jopa 100 miljardin euron kasvun vientituloissa. Suomalaisyrityksillä on tässä vain voitettavaa!

Yksi tapa vahvistaa valtion taloutta ovat myös harkitut veronkorotukset. En sulje näitä kokonaan pois keinovalikoimasta tulevalla vaalikaudella. Ansiotuloverotuksen keventämiseen ei tule mitä todennäköisemmin olemaan varaa, vaikka jotkut puolueet veroalennuksia lupailevatkin.

Jos vaihtoehtona on pieni veronkorotus tai leikkaus peruspalveluihin kuten varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, ikääntyneiden hoivaan, perusterveydenhuoltoon tai sosiaalipalveluihin, valitsen itse pienen veronkorotuksen.

Jos veroja nostetaan, sitä ei pidä tehdä tavalla, joka heikentää työllistämisen edellytyksiä tai vaikeuttaa yritystoimintaa. Yritysten verotuksen kiristämisen tulee olla viimesijainen toimi.

Valtion velkaantumista on pakko hillitä nykyisestä. Tämän hallituksen aikana velkaantuminen on johtunut ennen kaikkea koronapandemian ja Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi syntyneistä lisämenoista. Hartaana toiveenamme on, että ensi vaalikaudella säästymme tällaisilta isoilta mullistuksilta.

Siirry sivun alkuun