Vastalause lapsilisäleikkauksesta

Jätin yhdessä muiden keskustalaisten sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenten kanssa vastalauseen lapsilisäleikkauksesta valiokunnan mietintöön.

Olemme useassa eri yhteydessä ilmoittaneet, ettemme tule hyväksymään lapsiperheisiin kohdistuvia leikkauksia.

Nykyhallitus on yrittänyt jo aiemmin tällä vaalikaudella leikata lapsiperheiltä. Se on myös kurittanut ikääntyneitä ja niitä pienituloisia ihmisiä, joilla ei ole vahvoja etujärjestöjä turvanaan.

Näissä päätöksissä näkyy hallituksen kova arvomaailma.

Hallitus on ilmoittanut tavoitteekseen vähentää köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Se ei kuitenkaan näytä toteutuvan lapsiperheiden kohdalla. Kevään ja kesän mittaan niin oppositio, eri järjestöt, kuin yksityiset kansalaisetkin kritisoivat lapsilisäleikkausta ja myös hallituspuolueiden riveistä kuului epäileviä kannanottoja. Lapsilisiä leikataan kuitenkin 8,1 prosenttia.

Lapsilisä on universaali etuus, jonka tarkoituksena on ollut tasata lapsista perheille aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisää on leikattu vain kerran aikaisemmin, Lipposen I hallituksen aikana 1990-luvulla.

Me keskustalaiset pidämme epäoikeudenmukaisena sitä, että osa perheistä joutuu lapsilisäleikkausten vuoksi hakemaan toimeentulotukea, jonka pitäisi olla viimesijainen etuisuus.

Olemme esittäneet, että korottamalla tupakkaveroa ja luopumalla julkiselle taloudelle kalliiksi tulevasta kotihoidontuen pakkokiintiöinnistä, saataisiin aikaan liikkumavaraa, jonka ansiosta lapsilisäleikkaus voitaisiin peruuttaa.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun