Valtuustostrategiasta

Pidin Keskustan ryhmäpuheenvuoron Helsingin valtuustostrategiasta kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.9.2017. Tässä koko puhe:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut

Keskustan valtuustoryhmä haluaa kehittää Helsinkiä kiinnostavana kaupunkina, joka on kansainvälisesti tunnettu vahvuuksistaan. Helsinki on mahdollisuuksien kaupunki, jossa arki on tapahtumarikasta ja aktiivista, mutta samaan aikaan meiltä löytyy myös luonnonrauhaa ja hiljaisuutta. Kaupunkimme asukkaat arvostavat terveellistä ja turvallista ympäristöä, jonka keuhkoina ovat eri puolilla kaupunkia sijaitsevat viheralueet ja laajat viherkäytävät. Meidän Helsinkimme on tulevaisuudessa puhtaan energian kaupunki, jossa ekologisuus otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa. Helsinki on myös houkutteleva, perheystävällinen ja laajasti yhteiskuntavastuuta kantava työnantaja.

Olemassaolon oikeutuksista Helsingin ei tarvitse huolehtia. Helsinki on merkittävä toimija koko Suomessa ja Uudellamaalla. Kilpailemme ennen kaikkea muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa samassa sarjassa. Helsingin menestymisen kannalta tärkeimpiä tekijöitä on kaupunkimme kyky uudistua, toimia joustavasti ja muuttaa ennakkoluulottomasti toimintatapoja yhteiskunnan muutoksen ja asukkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Koemme, että Helsinki on tällä tiellä. Viimeisten vuosien aikana kaupungin toiminnassa on tapahtunut muutosta positiiviseen suuntaa ja uusi organisaatio antaa tähän aiempaa paremmat mahdollisuudet. Valtuustoryhmämme korostaa, että kehittämisen tarpeita on erityisesti siinä, miten osallistamme kaupunkilaiset mukaan kaupungin kehittämiseen ja kykenemme lisäämään päätöksenteon avoimuutta. Keskustan ryhmällä olisi halua kokeilla myös kaupunginosavaltuustoja ja parantaa siten lähidemokratiaa.

Iso kaupunki on usein toiminnassaan kankea, hidas ja byrokraattinen. Keskustan ryhmä esitti strategianeuvotteluissa, että kaikilla toimialoilla tehtäisiin selvitys mahdollisuudesta purkaa byrokratiaa ja keventää kaupungin itse itselleen asettamia normeja. Olemme tyytyväisiä, että strategiaohjelmaan on kirjattu tavoite päätöksentekomallien ja palveluprosessien tehostamisesta ja byrokratian keventämisestä. Joustavuuden ja palveluhalukkuuden paraneminen voi synnyttää uutta. Tässä on hyvä muistaakin strategiaan kirjattu ajatus: ”Kaupunki olemme me, ei virkakoneisto”.

Kaupunginhallituksen hyväksymä ja nyt käsittelyssämme oleva valtuustostrategia on pääosin erinomainen. Keskustan valtuustoryhmän suurin huoli ei koskekaan strategiakirjauksia. Ryhmämme korostaa, että valtuustolla, muilla luottamushenkilöelimillä ja koko virkakunnalla on alkaneen valtuustokauden aikana erittäin paljon työtä, jotta strategian kirjaukset toteutuvat.

Valtuustokauden talousarviot tulevat osoittamaan, onko valtuustolla aidosti halua toteuttaa strategiaa. Useat strategiaohjelman kirjaukset vaativat toteutuakseen reilusti lisää rahaa. Esimerkiksi ennen kuntavaaleja julkisten rakennusten kunto herätti aiheellisesti huolta. Sisäilmaongelmien korjaaminen vaatii merkittävän lisäpotin tulevien vuosien investointibudjettiin. Toisaalta päätöksenteossa on tärkeää arvioida kustannusten hyötysuhteita entistä tarkemmin. Kuten tiedämme, terveyttä ja hyvinvointi edistäviin ja ongelmia ennaltaehkäiseviin toimiin käytetyt eurot säästetään usein sote-kustannuksissa. Näemmekin erityisen tärkeänä kaikki ne toimet, joilla kykenemme kaventamaan erityisesti lasten ja nuorten sekä perheiden välisiä hyvinvointieroja, parantamaan varhaista puuttumista ja tukemaan jokaista tukea tarvitsevaa helsinkiläistä.

Helsinki on sivistyskaupunki. Tämä näkyy myös strategiassa. Nostan esille erityisesti laajan yhteistyön yliopistojen, kulttuurilaitosten, kehittäjien ja yritysten kanssa, toisen asteen oppilaitosten ottamisen mukaan positiivisen syrjinnän rahoituksen piiriin ja siten nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tehostamisen, kieltenopetuksen varhentamisen sekä varhaiskasvatuksen maksuttomuuden laajentamisen. Nämä ovat toimia, joiden edistämiseen annamme täyden tuen.

Arvoisa puheenjohtaja,

Valtuustoryhmämme toivoo aloittaneelta valtuustolta strategiaan kirjattua enemmän kunnianhimoa hiilineutraalisuuden tavoittelussa ja hiilen polton lopettamisessa. Sipilän hallitusohjelman kirjaus hiilen käytön lopettamisesta ensi vuosikymmenen aikana edellyttää aktiivisia toimia ja tukea myös Helsingistä. Ryhmämme vaatii, että Helsingistä tehdään Smart & Clean –mallikaupunki.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa strategian hyväksymistä.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun