Työelämän joustoja lisättävä

Perheen ja työuran rakentaminen osuu yksilön elämänkulussa usein samalle ajankohdalle. Alle 25-vuotiaista monella työura on vasta alullaan ja valtaosa heistä on vielä lapsettomia. 25-34 -vuotiaista jo useammalla on pieniä lapsia ja 35-44 -vuotiaista jo enemmistön elämään kuuluvat omat lapset. Keski-iässä moni huolehtii lisäksi omista vanhemmistaan tai muista apua tarvitsevista läheisistä.

Työntekijä voi kokea työ- ja perherooleihin liittyviä ristiriitaisia vaatimuksia ajankäytössä, mutta myös tunnetasolla. Vastakkain saattavat olla perheen tarpeet ja lojaalisuus työnantajaa, muita työntekijöitä tai asiakkaita kohtaan. 

Työ häiritsee kotiasioita tavallisemmin kuin kotiasiat työtä. Vuonna 2009 työssä olevista naisista 32 % ja miehistä 29 % arvioi laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyönsä vuoksi. Työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmat eivät ole seurauksettomia. Ne voivat heikentää sekä vanhempien että lasten hyvinvointia sekä näkyä muun muassa psyykkisenä rasituksena, uupumuksena ja lisääntyneinä sairauspoissaoloina.

Työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sen sisältöön on keskeistä, kun pohditaan sitä, miten työuran keskivaiheilla olevien työssä jaksamista voidaan parantaa. Erilaiset työaikaan ja työn tekemisen paikkaan liittyvät joustot, kuten etätyö, voivat auttaa arjessa, kun elämän eri puolia sovitetaan yhteen sujuvaksi kokonaisuudeksi.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun