Talousarvioaloite psykiatristen sairaanhoitajien sijoittamisesta kouluihin

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki varaa vuodelle 2021 ja edelleen suunnitelmakaudella kahdelle seuraavalle vuodelle 500 000 € summan per vuosi kokeiluun psykiatristen sairaanhoitajien sijoittamiseksi peruskoulun yläkouluihin ja yhtenäiskouluihin. Kouluja valittaessa on arvioitava alueen nuorten avuntarvetta ja alueella tapahtuneita vakavia ongelmia, kuten esimerkiksi nuorten itsemurhia.

Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille on paljon tarvetta. Muutamissa kunnissa on aloitettu psykiatristen sairaanhoitajien jalkautuminen peruskouluihin. Näistä kokeiluista on saatu jo lyhyessä ajassa erittäin hyviä kokemuksia. Sairaanhoitajan tehtävänä on tehdä ennaltaehkäisevää jalkautuvaa työtä, olla lasten ja nuorten sekä perheiden tavoitettavissa matalalla kynnyksellä, ja ohjata intensiivisempää apua tarvitsevia nuoria eteenpäin muiden palveluiden piiriin.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun