Talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta

Helsingin kaupunginvaltuusto teki vuoden 2021 talousarviosta päättäessään päätöksen rajata kotihoidon tuen kuntalisän 1.6.2021 alkaen vain alle 1-vuotiaille kotona hoidettaville lapsille.

Helsinki-lisä on mahdollistanut lapsen hoitamisen kotona vanhempainvapaan jälkeen kaksivuotiaaksi asti. Kuntalisää voisi jatkossa saada vain alle yksivuotiaan lapsen hoitamiseen. Tämä tarkoittaa useimmissa perheissä vain parin kuukauden pituista aikaa vanhempainvapaiden jälkeen. Ilman kuntalisää hoitovapaalle jääminen on mahdollista lähinnä hyvätuloisille perheille korkeiden asumiskustannusten Helsingissä.

Lasten kotihoitoa ja päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta ei tule asettaa vastakkain. Useimmat perheet käyttävät lapsen eri elämänvaiheissa niistä molempia. Harva lapsi menee päiväkotiin alle yksivuotiaana heti vanhempainvapaan päätyttyä. Lähes 90 prosenttia perheistä käyttää Suomessa kotihoidon tukea. Vähän yli kymmenessä prosentissa perheistä kotihoidon tukea käytetään vain 1–4 kuukautta.

Helsingin taloustilanne on vaikea koronaviruskriisin vuoksi. Lapsiperheisiin rajusti kohdistuvaa kotihoidon tuen kuntalisän leikkaamista ei voi kuitenkaan perustella säästötoimena. Tutkimusten mukaan kotihoidon tuen taso vaikuttaa siihen, miten pitkään perhe hoitaa lastaan kotona kotihoidon tuella. Kuntalisän leikkaus kasvattanee merkittävästi varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää ja kustannuksia jo tänä vuonna. Leikkaus lisännee myös toimeentulotuki- ja asumistukimenoja.

Helsingissä on ollut suuria vaikeuksia vastata perheiden palvelutarpeisiin viime vuosina. Yhä useampi vanhempi on joutunut siirtämään töihin paluuta, koska lapselle on osoitettu päiväkotipaikka kohtuuttoman kaukaa kotoa. Tavoite lähipäiväkotiperiaatteen noudattamisesta on jäänyt puheiden tasolle. Helsingin varhaiskasvatus on suurissa ongelmissa, kun vanhemmat ajetaan tukileikkauksilla hakemaan yksivuotiaille lapsilleen paikkaa päiväkodista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että vuoden 2022 talousarvioon varataan riittävä rahoitus kotihoidon tuen kuntalisän palauttamiseen 1-2-vuotiaille lapsille.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun