Suomi savuttomaksi

Filha ry eli Finnish Lung Health Association järjesti yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Tupakka ja terveys –päivät Helsingissä. Osallistuin itse päivien paneelikeskusteluun.

Suomesta tuli vuonna 2010 ensimmäinen maa, joka kirjasi lakiin tavoitteen tupakkatuotteiden käytön lopettamisesta. Keskusta on sitoutunut Suomi savuttomaksi 2040-tavoitteeseen. Monet tupakkalain muutokset ovat aiheuttaneet ennen niiden voimaantuloa voimakastakin vastustusta. Useimmat ihmiset ovat kuitenkin tyytyväisiä esimerkiksi siihen, että tupakointi on kielletty ravintoloissa ja työpaikoilla. 

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää tupakkapoliittisessa toimenpideohjelmassaan tupakkalakiin uusia kiristyksiä. Ehdotuslistalla on tupakoinnin kieltäminen leikkipuistoissa ja huvipuistoissa sekä yksityisautoissa, jos niiden kyydissä on lapsia. Suomalaisista 84 % kieltäisi tupakoinnin autossa lasten läsnä ollessa. Ehdotukset ovat kannatettavia erityisesti siksi, että ne vaikuttavat myönteisesti lasten ja nuorten terveyteen.

EU:n tuorein tupakkadirektiivi suosittelee jäsenmaita harkitsemaan, että tupakkatuotepakkaukset muutettaisiin tuotemerkittömiksi yleispakkauksiksi. Myös sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa, että tämä toteutettaisiin Suomessa. Ministeriö myös kiristäisi tupakkaveroa edelleen, koska se on tehokkain yksittäinen keino vähentää tupakointia.

Keskusta on esittänyt tupakkaveroon ensi vuodelle hallituksen esitystä suurempaa korotusta. Tämän korotuksen ansiosta olisi voitu välttää lapsilisäleikkaus. Hallitus ei ikävä kyllä ole kuunnellut tätä toivetta.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun