Päätösten ilmastovaikutuksia arvioitava

Jätin tänään Helsingin kaupunginvaltuustossa aloitteen, jossa ehdotamme yhdessä 46 muun kaupunginvaltuutetun kanssa yli puoluerajojen, että Helsinki ottaa käyttöön päätöksenteossa ilmastovaikutusten arvioinnin.

Tässä koko aloiteteksti:

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n julkaisema arviointiraportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja siihen sopeutumisesta on herättänyt runsaasti keskustelua ja huolta ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä ja vaikutuksista sekä ihmisille, yhteiskunnille, että erityisesti luonnolle. Valtiot ovat yhdessä ja erikseen laatineet sopeutumisstrategioita, mutta tähän mennessä tehdyt päätökset ja suunnitelmat eivät ole riittäviä ilmastonmuutoksen kielteisten vaikutusten estämiseksi.

Ilmastonmuutos on globaali haaste. Vastuuta sen torjunnasta on kannettava niin siellä, missä sen aiheuttamat vaikutukset ovat suurempia, kuin niilläkin alueilla, joissa elämisen edellytykset pysyvät todennäköisesti siedettävämpinä.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset kohdistuvat erityisesti köyhimpiin maihin, mutta myös suorat vaikutukset Suomeen ja suomalaisiin tulevat olemaan isoja. Sään vaihtelut ja ääri-ilmiöt, kuten voimakkaat tuulet, myrskyt, runsaat sateet ja kuivuus aiheuttavat merkittävää haittaa mm. ruoan tuotantoon, veden jakeluun ja energiahuoltoon ja ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ja edellyttävät aiempaa suurempaa varautumista. Ilmastonmuutos aiheuttaa myös runsaasti välillisiä vaikutuksia, kun osa maapallon nyt asuttuna olevista alueista uhkaa muuttua asumiskelvottomiksi ja ruoasta ja vedestä arvioidaan tulevan pulaa.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaan ”Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti. Helsinki asettaa tavoitteeksi 60 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2030 ja aikaistaa hiilineutraalisuustavoitteen vuodesta 2050 vuoteen 2035.”

Kaupunkien merkitys kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin rakentamisessa on erittäin tärkeä. Kaupunkien on kannettava vastuuta nykyistä enemmän myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puheiden sijaan on ryhdyttävä määrätietoisesti tekoihin. Useimmilla poliittisilla päätöksillä on myös ilmastonmuutosta hillitseviä tai kiihdyttäviä vaikutuksia, mutta nämä vaikutukset jäävät vielä liian usein huomaamatta.

Edellä mainituista syistä me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki ottaa käyttöön päätöksenteossa ilmastovaikutusten arvioinnin.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun