Omaishoidontuen uudistetut kriteerit poliittiseen arviointiin

Keskustan valtuustoryhmä:
Helsinki uudisti omaishoidon tukea ja sen kriteerejä helmikuun alussa. Kriteerit on valmisteltu virkamiestyönä, eikä niitä ole tuotu sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyttäväksi. Tehty muutos on aiheuttanut huolta erityisesti omia lapsiaan hoitavien omaishoitajien keskuudessa. Muutoksen on pelätty johtavan kiristyksiin tuen saannissa ja hoitopalkkion alenemisiin aiempaan nähden. Muutamat omaishoitajat ovat jo saaneet päätöksen, jossa heidän saamaansa tukea on leikattu.

Keskustan valtuustoryhmä katsoo, että omaishoidontuen uudistusta ja sen vaikutuksia helsinkiläisiin omaishoitajiin tulisi arvioida uudellen. Uudistetun ohjeen toimeenpano tulisi keskeyttää arvioinnin ajaksi. Arvioinnin jälkeen uudistetut omaishoidontuen myöntämisperusteet tulee hyväksyä lautakunnassa, koska asia on luonteeltaan merkittävä. Naapurikunnissa Espoossa ja Vantaalla sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt kriteerit.

Viime vuonna voimaan tulleen lainmuutoksen myötä omaishoitajien vapaita lisättiin ja lakiuudistuksen tavoitteena oli parantaa omaishoitajien asemaa. Nyt tämä positiivinen muutos saa ikävän värin, kun sen varjolla Helsingissä on säästötoimena uudistettu omaishoidon tuen kriteerejä. Valtuustolla on ollut aiemmin vahva tahtotila kehittää omaishoitoa. Nyt tilanne vaikuttaa kehittyvän päinvastaiseen suuntaan, eikä se ole hyväksyttävää.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista ja hoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaapäivistä ja omaishoitoa tukevista palveluista. Helsingin on kannettava vastuuta ja huolehdittava omaishoitajien jaksamisesta ja tunnustettava siten heidän tekemänsä tärkeä ja rahassakin mitattuna erittäin merkittävä työ. 

Lisätietoa:
Terhi Peltokorpi, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja 040 5574671

Timo Laaninen, Keskustan valtuustoryhmän varapuheenjohtaja 040 8326106

Laura Kolbe, valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Keskustan pormestariehdokas 040 5117505

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun