Koulukiusaamiseen nollatoleranssi

Koulukiusaamisesta ja väkivallasta ei seuraa mitään hyvää. Kiusaamisen tai väkivallan kohteena olleelle lapselle tai nuorelle voi jäädä elinikäisiä vammoja. Kiusaaminen vaikuttaa kielteisesti itsetuntoon ja identiteettiin.

On erittäin tärkeää, että näistä asioita puhutaan oikeilla nimillä. Viime aikoina on herätelty keskustelua myös siitä, voisiko lainsäädännöllä vaikuttaa kouluväkivallan vähentämiseksi.

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa kansalaisaloite, jossa esitetään, että kouluväkivalta olisi kirjattava rikoslakiin. Aloitteen tekijät toteavat aloitteessa: ”Kouluväkivallan sisällyttäminen omana rikosnimikkeenä rikoslakiin ei poista ennaltaehkäisevien toimien tarpeellisuutta, vaan täydentää sitä. On tärkeää, että kouluissa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja puututaan kiusaamisen juurisyihin. Lisäksi on tärkeää vahvistaa matalan kynnyksen tukea ja apua kiusaamista kokeneille. Varhainen puuttuminen ja kiusaamisen seulonta ovat olennaisia asioita.”

Millä keinoilla koulukiusaamista voisi sinun mielestäsi vähentää? Oliko omassa koulussasi tai onko lastesi koulussa käytössä hyviä toimintakäytäntöjä, joilla kiusaamista on saatu ehkäistyä ennalta?

Helsingin Sanomat kysyi myös meiltä valtuustoryhmien puheenjohtajilta, mihin käytännön toimiin puolue ryhtyisi, jotta kiusaaminen saadaan kitkettyä Helsingin kouluista.Vastasin näin:

Kiusaamiseen pitää puuttua heti, jos sitä ilmenee. Koulun ja kotien yhteistyötä pitää myös tiivistää tässä. Kiusaaminen ja kouluväkivalta pitää erottaa selkeästi toisistaan.

Tunnetaitojen opetus pitää sisällyttää nykyistä vahvemmin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa jokapäiväiseen opetukseen. Jokaisella lapsella pitää olla koulussa turvallinen aikuinen sekä vähintään yksi kaveri.

Vaadimme, että pormestari (Jan) Vapaavuori vie eteenpäin perusopetuksen lisärahoituksen. Riittävät resurssit mahdollistavat lisäaikuisten palkkaamisen, riittävän oppimisen tuen ja kohtuulliset luokkakoot. Nämä kaikki ovat kiusaamisen ehkäisemisessä tärkeitä tekijöitä.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun