Kotimaan matkailu kunniaan!

Matkailun ja ravintola-alan merkitys työllistäjänä on kasvanut ja sen arvioidaan kasvavan myös tulevina vuosina. Kotimaan matkailun puolesta on puhuttu ja myös ilmastonmuutospuheiden pitäisi lisätä kiinnostusta sitä kohtaan. Matkailun kehittäminen kestävällä tavalla on välttämätöntä, kun matkailijoiden määrä kasvaa ja haluamme olla hyötymässä kasvusta.

Osallistuin tänään Keskustan edustajana Maran ja PAMin järjestämään tilaisuuteen matkailu- ja ravintola-alojen tulevaisuuden näkymistä ja toiveista. Toin esille tilaisuuden paneelikeskustelussa, että asenne palveluiden käyttöön on muuttunut positiivisemmaksi ja toivon sen muuttuvan siihen suuntaan vielä entistä enemmän. Nuorten aikuisten keskuudessa onkin havaittavissa muutosta tässä suhteessa. Esimerkiksi ravintolassa ruokailu on yhä tavallisempaa, eikä keskity pelkkiin juhlahetkiin. Ruokaa myös tilataan aiempaan useammin kotiin.

Keskustan näkemys on, että matkailu- ja ravintola-alan tulevaisuuden kannalta merkittävää on ennakoitava veropolitiikka. Sekä ravintolapalvelut (14 %), että majoituspalvelut (10 %) kuuluvat alennettujen arvonlisäverokantojen piiriin ja näin pitää olla jatkossakin. Työn verotusta ei pitäisi kiristää ja työllistämisen byrokratiaa ei pidä lisätä. Vähintään yhtä tärkeänä matkailua edistävänä tekijänä näemme saavutettavuuden, eli hyvät liikenneyhteydet, kattavan rataverkon, hyvät tiet ja maakuntien lentokentät. Ne mahdollistavat niin kotimaan matkailun kuin ulkomailta tulevien turistien matkustamisen eri puolille kaunista maatamme. Saavutettavuutta ovat myös toimivat tietoliikenneverkot.

Keskusta toivoo, että tulevalla vaalikaudella edettäisiin koulujen kesäloman siirtämisessä hieman eteenpäin, lähemmäksi Keski-Eurooppalaista lomakautta. Ministeri Lintilä selvitytti kesäloman siirron vaikutuksia ja selvityksessä todettiin, että siirto lisäisi noin 219 miljoonaa euroa matkailutuloja ja lisäisi noin 1300 uutta työpaikkaa Suomeen.

Keskustan tavoitteena on helpottaa yrittäjyyden aloittamista. Yrittäminen voi olla hyvä vaihtoehto palkkatyön sijaan niille ihmisille, joita yrittäjyys kiinnostaa ja joilla olisi edellytykset toimia yrittäjänä ja tuottaa palveluita ja tuotteita markkinoille. Yhtenä keinona esitämme, että arvonlisäveron alarajaa nostetaan maltillisesti 15 000–20 000 euroon ja liukuman ylärajaa nostetaan 35 000–40 000 euroon. Nämä muutokset voisivat kannustaa sekä yritystoiminnan aloittamiseen, että osa-aikaiseen yrittäjyyteen.

Matkailualalla on paljon sesonkiluonteisia työpaikkoja. Tällä hetkellä monella yrittäjällä on vaikeuksia saada osaavaa työvoimaa. Yhtenä esteenä on alan matalahko palkkataso. Eduskunnassa ei päätetä palkoista, mutta siellä päätetään mm. verotuksesta. Verotuksen keinoin voidaan myös edistää sitä, miten kannattavaa on ottaa vastaan työtä toiselta paikkakunnalta. Keskustan talous- ja verolinjauksen yhtenä tavoitteena tulevalle vaalikaudelle on, että oikeutta työasuntovähennykseen laajennetaan. Tällä hetkellä esimerkiksi yksinasuvalla ei ole lainkaan oikeutta vähennykseen, vaikka hän joutuisi asumaan työnsä vuoksi toisella paikkakunnalla.

Suomi on mahtava matkailumaa, jonka moni hienous jää vielä tällä hetkellä tavoittamatta siksi, että mainonta ja markkinointi on liian vähäistä tai liikenneyhteydet ovat heikot. Neuvonta ja tuki palveluiden tuotteistamiseen ja yhteiset, avoimet alustat, joissa palveluita tarjotaan kuluttajille, helpottaisivat erityisesti pienten yritysten pääsyä markkinoille. Matkailijoita palvelisivat erinomaisesti myös palvelualustat tai sovellukset, joista voi hankkia haluamansa matkat ketjuna ”ovelta ovelle”.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun