Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta

Korona-aika on osoittanut, että moni helsinkiläinen pystyy tekemään työtään joko täysin tai osittain etänä paikkariippumattomasti. Monella työntekijällä on jäänyt etätyön ansiosta enemmän aikaa perheelle, läheisille ja harrastuksille, kun aikaa ei ole kulunut enää yhtä paljon kuin aiemmin työmatkoihin. Uusista työnteon malleista ja mahdollisuuksista on seurannut työntekijöille myös merkittäviä hyvinvointihyötyjä.

Helsingin kaupunki on iso työnantaja. Kaupungin olisi toimittava esimerkkinä muille julkisen sektorin toimijoille ja ryhdyttävä kehittämään paikkariippumattoman etätyön mahdollisuuksia ja malleja. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupungin tulisi mahdollistaa myös korona-ajan jälkeen työntekijöilleen vapaus valita työnteon paikka kaikissa niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Hyvin johdettu etätyö antaa työntekijälle mahdollisuuden päättää aiempaa paremmin omasta ajankäytöstään ja siitä, missä hän tekee työtään. Vaikka työpaikka olisikin vain muutamien kortteleiden päässä, mahdollistaa etätöiden lisääminen entistä monimuotoisemmat arjen ratkaisut, läsnäolon läheisten elämässä tai keskittymisrauhan etäällä hälinästä. Tuottava ja hyvin tehty työ ei ole välttämättä enää paikkasidonnaista. 

Etätyön mahdollistaminen avaa kaupungille myös uusia mahdollisuuksia rekrytoida osaajia työntekijöiden asuinpaikasta riippumatta kaikkialta Suomesta, kotipaikkakunnasta riippumatta, ja myös Suomen ulkopuolelta. Samalla etätyön lisääminen vapauttaa toimitiloja ja mahdollistaa niiden käyttötarkoituksen muuttamisen ja myös joistakin toimitiloista luopumisen.

Luonnon läheisyydellä on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin. Helsingin pitää ottaa kaupunkisuunnittelussa luonnon läsnäolo tärkeimpien tavoitteiden joukkoon. Myös tätä tavoitetta pystytään tukemaan uudella monipaikkaisen työnteon mallilla.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Helsinki mahdollistaa kaikissa etätyöhön soveltuvissa työtehtävissä työmuodon valinnanvapauden. Työntekijöiden mahdollisuutta valita, miten ja missä hän haluaa työskennellä, on laajennettava. Paikkariippumattomaan työhön siirryttäessä myös hyvään etätyöjohtamiseen on kiinnitettävä huomiota ja kehitettävä sille toimivat pelisäännöt.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun