Ikääntyneiden hoiva laitettava kuntoon

Meillä jokaisella on läheisiä tai tuttavia, jotka tarvitsevat jo nyt, tai viimeistään lähivuosina, vähintään useita kertoja päivässä tai jopa vuorokauden ympäri apua jokapäiväisistä toimista ja arjesta selviytymiseen. Voimmeko luottaa siihen, että hoito ja hoiva on hyvää ja laadukasta niin kotihoidossa kuin jokaisessa hoivakodissakin?

Monessa hoivayksikössä ikääntyneet saavat erittäin hyvää hoitoa ja tämä välittyy usein myös omaisille. Liian monessa paikassa laadussa on kuitenkin käsittämättömiä ongelmia. Rohkeat hoitajat ovat tuoneet näitä ongelmia viime viikkoina julkisuuteen.

Ainakin yhden hoivapalveluja tarjoavan yrityksen johdosta on tunnustettu julkisesti, että yrityksen kasvu, mm. pieniä yrityksiä ostamalla, on ollut niin voimakasta, että laatu on kärsinyt. On päivänselvää, että tulosta ja voittoa ei voi tehdä laadun ja hyvän hoivan kustannuksella. Mediatietojen mukaan monessa yksikössä työvuorolistoille on lisäilty olemattomia ”haamuhoitajia” ja henkilöstömitoitus on suunniteltu lähtökohtaisesti matalammaksi kuin kuntien kanssa tehdyissä sopimuksissa on sovittu. Oikeusoppineet ovat arvioineet, että näissä tapauksissa voivat täyttyä jopa petoksen tunnusmerkit. Poliisi ja valvontaviranomaiset kokoontuvatkin pohtimaan tilannetta.

On aivan selvää, että tällainen luokaton ja epämoraalinen toiminta ikääntyneiden hoivassa ei voi jatkua. Muutoksen on tapahduttava ja pian. On arvioitava, mitä muutoksia tarvitaan lainsäädäntöön, miten valvontaa pitää kehittää (esim. yllätyskäynnit) ja miten saamme parannettua sekä hoitajien, että myös omaisten mahdollisuuksia ilmoittaa myös nimettömänä havaitsemistaan ongelmista viranomaisille, ilman pelkoa itseensä tai hoidettavaan kohdistuvista negatiivisista seurauksista. Jokaisessa työyksikössä pitäisi olla myös sovitut toimintakäytännöt siitä, miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan.

Lainsäädäntöä pitää kehittää ja parantaa, mutta lailla ei taata toiminnan etiikkaa ja moraalia. Valvontaa on myös lisättävä ja kehitettävä, mutta valvojakaan ei voi olla joka yksikössä jatkuvasti paikalla. Ikääntyneiden hoivan ja hoidon parantaminen onnistuu vain yhteistyöllä, sitouttaen kaikki osapuolet yhteisiin tavoitteisiin.

Ministeri Annika Saarikko on toiminut erittäin ripeästi ikääntyneiden hoidon ja hoivan ongelmien ratkaisemisessa viime aikoina julkisuuteen tulleiden erittäin törkeiden laiminlyöntien lopettamiseksi ja epäkohtien korjaamiseksi. Ministeri kutsui alan toimijat saman pöydän ääreen työkokoukseen. Viime viikolla julkistettiin työkokouksen aikaansaannoksena lista 25 toimenpiteestä, joihin hoiva-alan toimijat yhdessä sitoutuivat. Lista sisältää monia erilaisia toimia, joilla parannetaan hoidon ja hoivan laatua ja kitketään pois epäasiallista toimintaa.

Tällä viikolla ministeriryhmä päätti käynnistää työn vanhuspalvelulain uudistamiseksi. Työtä varten asetetaan laajapohjainen virkamiestyöryhmä, joka valmistelee esityksiä lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista vuoden 2019 loppuun mennessä. Keskusta on esittänyt, että lakiin kirjataan sitova henkilöstömitoitusvaatimus 0,7. Näiden päätösten lisäksi olisi erittäin tärkeää, että eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmassa sovitaan vanhusten palveluiden ja hoivan kuntoon laittamisesta ja varataan siihen myös riittävä rahoitus.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun