Yrittäjyyteen lisäpanoksia

Osa suomalaisista yrityksistä kamppailee käyttö- tai yrityksen perustamispääoman vähyyden kanssa. Käyttöpääoman vähyys voi olla este yrityksen perustamiselle, uusien työntekijöiden palkkaamiselle ja innovaatioiden eteenpäin viemiselle ja viennin aloittamiseen. Tämän vuoksi osa potentiaalista jää käyttämättä ja hyviä yritysideoita toteutumatta. Samaan aikaan tämä on johtanut muun muassa ilmiöön, että kasvavat yritykset myydään ulkomaille. 

Keskusta on esittänyt tähän ratkaisuksi yritys kasvurahastoa. Kyse ei ole erillisestä rahastosta, vaan rahan lisäämisestä Teollisuussijoitukselle ja Finnveralle. Valtion 30 miljardin euron yritysomaisuudesta voitaisiin käyttää kymmenen vuoden aikana 1,5 miljardia euroa yritysten kasvuun eli 150 miljoonaa vuodessa. Kohdeyrityksinä olisivat sekä alkupääomaa tarvitsevat aloittelevat että kasvuun tähtäävät yritykset. Onnistuessaan Suomeen saataisiin luotua uusia työpaikkoja kasvurahaston avulla. Tavoitteeksi on asetettu 200 000 uutta työpaikkaa.

Mielestäni rahaston tulisi edistää erityisesti biotalouden ja vihreän teollisuuden innovaatioiden sekä vähähiilisten tuotteiden kehitystyötä ja luovaa yrittäjyyttä, jota ei aina tunnisteta. Vihreä talous on Keskustan yksi tärkeimmistä painopisteistä. Myös Helsingin Keskusta on ottanut tavoitteekseen hiilettömän Helsingin. Suomella on mahdollisuuksia nousta erityisesti bioenergian tuottamisessa ja alaan liittyvässä teknologiassa koko maailman mallimaaksi. Bioraaka-aineen lisäys perustuu sekä energiapuun merkittävään lisäkäyttöön että puun teollisen käytön sivuvirtojen huomattavaan lisääntymiseen. On ilahduttavaa, että myös puurakentamisen suosio ja maalämmön käyttö ovat kasvaneet selvästi.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun