Ovatko ilmastotoimet tarpeellisia?

Ovatko ilmastotoimet ja suomalaisten hyvinvointi vastakkain? Eivät ole.

Suomalaisten hyvinvointi vaatii ilmastonmuutoksen torjumista. Kyse on lapsistamme ja lastenlapsistamme. Ilmastonmuutosta torjumalla varmistamme, että maapallo säilyy heille elinkelpoisena. Toimimalla nyt, voimme välttää isommat ongelmat ja myös huomattavasti suuremmat kustannukset tulevaisuudessa.

Parhaimmillaan ilmastonmuutoksen torjunta luo Suomeen uutta työtä ja toimeentuloa. On kuvaavaa, että juuri suomalainen elinkeinoelämä vaatii kunnianhimoista eurooppalaista ilmastopolitiikkaa. Digitaalinen ja vihreä siirtymä edistävät kestävän yhteiskunnan rakentamista ja luovat valtavasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Vihreä siirtymä on uusi vientituote.

Suomella on loistavat mahdollisuudet olla etujoukoissa puhtaan energian ratkaisujen toteuttajana. Vihreä vety on tästä yksi esimerkki. Suomalaisten yritysten kilpailuetua voidaan edistää panostamalla puhtaaseen energiantuotantoon, jotta suomalaisilla yrityksillä on käytettävissä riittävästi päästötöntä energiaa kilpailukykyiseen hintaan.

Suomen pitää olla aktiivisesti vaikuttamassa EU:ssa ja kansainvälisillä areenoilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastotyössä pitää korostaa keskinäistä riippuvuutta. Tässä työssä jokaisen maan on tehtävä osansa.

Ilmastotoimien on oltava oikeudenmukaisia ja reiluja, jotta jokainen suomalainen pysyy mukana ja kansalaisten tuki tehtävälle ilmastopolitiikalle säilyy.

Päätökset vaativat rohkeutta ja kaukokatseisuutta, mutta ovat välttämättömiä.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun