Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa Helsingin kaupungin vuoden 2021 talousarviosta

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Keskustan valtuustoryhmä tunnistaa hyvin, miten hankalassa tilanteessa ensi vuoden budjettiesitystä on jouduttu laatimaan. Viime keväästä lähtien elämäämme ja taloutta erittäin voimakkaasti mullistanut koronapandemia ei ole ainut epävarmuutta aiheuttava tekijä tämänhetkisessä maailmassa. Tiedämme, että monet jo aiemmin edessämme olleet ongelmat eivät ole koronan myötä hävinneet. Päinvastoin osa niistä on syventynyt ja […]

Helsingin varhaiskasvatus on suurissa vaikeuksissa, jos kuntalisää leikataan

Kokoomus, vihreät ja sosiaalidemokraatit ovat median mukaan tuomassa Helsingin valtuustoon ehdotuksen, joka käytännössä lähes hävittäisi kotihoidon tuen Helsinki-lisän. Helsinki-lisä on mahdollistanut lapsen hoitamisen kotona vanhempainvapaan jälkeen kaksivuotiaaksi asti. Kuntalisää voisi jatkossa saada vain alle yksivuotiaan lapsen hoitamiseen. Tämä tarkoittaa useimmissa perheissä vain parin kuukauden pituista aikaa vanhempainvapaiden jälkeen. Ilman kuntalisää hoitovapaalle jääminen on mahdollista lähinnä […]

Avustusten saajilta edellytettävä eettisesti kestäviä toimintatapoja

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti eilisessä kokouksessa periä takaisin vuoden 2018 avustuksen liikuntaseuralta, jonka toiminta ei ollut täyttänyt kaikilta osin avustuksen myöntämisperusteita. Minusta on aivan selvää, että jos avustuksen hakija, eli käytännössä seuran hallitus, on avustusta hakiessaan sitoutunut noudattamaan avustuksen myöntöperusteita, mutta käy ilmi, että näin ei ole toimittu, avustus on perittävä takaisin. Näin toimitaan riippumatta […]

Talousarvioaloite psykiatristen sairaanhoitajien sijoittamisesta kouluihin

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki varaa vuodelle 2021 ja edelleen suunnitelmakaudella kahdelle seuraavalle vuodelle 500 000 € summan per vuosi kokeiluun psykiatristen sairaanhoitajien sijoittamiseksi peruskoulun yläkouluihin ja yhtenäiskouluihin. Kouluja valittaessa on arvioitava alueen nuorten avuntarvetta ja alueella tapahtuneita vakavia ongelmia, kuten esimerkiksi nuorten itsemurhia. Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja matalan kynnyksen […]

Ryhmäpuheenvuoro kaupunginvaltuustossa Helsingin vuoden 2020 talousarviosta

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut Helsingin valtuusto on tänään kokoontunut budjettikokoukseen vallan toisenlaisissa tunnelmissa kuin mitä monessa muussa suomalaisessa kunnassa. Kuntatalouden näkymät ovat keskimäärin varsin huolestuttavia, mutta meidän tilanteemme on suhteellisen vakaa. Suureen tyytyväisyyteen ei silti tule tuudittautua, koska kuten me kaikki tiedämme, myös Helsingin tilanteeseen vaikuttaa moni sellainen tekijä, johon meidän on joko melko […]

Mistä lisää hoitajia? Mitä jos parannettaisiin hoitotyön houkuttelevuutta?

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä on puhuttu todella paljon ja hoidon ja hoivan laatu on herättänyt oikeutetusti keskustelua erityisesti ikääntyneiden hoidon ja hoivan laiminlyöntien ja väärinkäytösten tultua ilmi. Huoli ei saa jäädä nyt puheiden tasolle, vaan hoivan laatua on parannettava. Ikääntyneiden hoivapalveluiden valvontaa onkin jo lisätty ja henkilöstömitoitusta halutaan nostaa laissa 0,7. Tähän mitoitukseen pitää laskea […]

Kotimaan matkailu kunniaan!

Matkailun ja ravintola-alan merkitys työllistäjänä on kasvanut ja sen arvioidaan kasvavan myös tulevina vuosina. Kotimaan matkailun puolesta on puhuttu ja myös ilmastonmuutospuheiden pitäisi lisätä kiinnostusta sitä kohtaan. Matkailun kehittäminen kestävällä tavalla on välttämätöntä, kun matkailijoiden määrä kasvaa ja haluamme olla hyötymässä kasvusta. Osallistuin tänään Keskustan edustajana Maran ja PAMin järjestämään tilaisuuteen matkailu- ja ravintola-alojen tulevaisuuden […]

Sote kaatui, mutta uudistustarve ei kadonnut

Onpas tämä ollut päivä. Ajatukset eivät ole edes vielä ihan tasaantuneet. Neljän vuoden vaalikausi näyttää liian lyhyeltä ajalta toteuttaa isoja uudistuksia. Sote-uudistuksen käsittelyn keskeytyminen eduskunnassa on tosi iso pettymys, vaikka itsellänikin oli toiveita esityksen yksityiskohtien muuttamiseksi. Neljä vuotta sitten olimme samassa tilanteessa, vaikka kaikki eduskuntapuolueet olivat osallistuneet yhdessä sote-uudistuksen valmisteluun. Uudistusta on yritetty tehdä eri […]

Ikääntyneiden hoiva laitettava kuntoon

Meillä jokaisella on läheisiä tai tuttavia, jotka tarvitsevat jo nyt, tai viimeistään lähivuosina, vähintään useita kertoja päivässä tai jopa vuorokauden ympäri apua jokapäiväisistä toimista ja arjesta selviytymiseen. Voimmeko luottaa siihen, että hoito ja hoiva on hyvää ja laadukasta niin kotihoidossa kuin jokaisessa hoivakodissakin? Monessa hoivayksikössä ikääntyneet saavat erittäin hyvää hoitoa ja tämä välittyy usein myös […]

Eduskuntavaaliehdokkuudesta päätös

Olen viimeiset kuukaudet pohtinut päivittäin, mitä teen huhtikuun jälkeen, kun määräaikainen työsopimukseni loppuu. Olen viihtynyt erittäin hyvin politiikan taustatyössä asiantuntijana ja jatkaisin myös tätä työtä mielellään, mutta lukuisten tuttujen ja myös tuntemattomien ihmisten kyselyt päivittäin ehdokkuudesta ja kannustukset ja vetoomukset lähteä mukaan kevään eduskuntavaaleihin vaikuttivat olennaisesti päätökseeni. Olen valmis tekemän työtä paremman huomisen etenee eturintamassa. […]

Siirry sivun alkuun