Sote-palvelut turvattava lähipalveluina Helsingissä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuus ja toimivuus keskusteluttavat kokemukseni mukaan runsaasti ihmisiä sekä vaalien aikaan, että vaalien välillä. Se ei suinkaan ole mikään ihme, koska lähes jokaisella meistä on kokemuksia näistä palveluista joko niiden käyttäjinä tai käyttäjien läheisinä. Kokemukset ovat usein myönteisiä, mutta meille kuntapoliitikoille ja vaaleissa ehdokkaana oleville tulee myös jatkuvasti palautetta siitä, että ihmiset […]

Helsinki-lisän leikkaus on peruttava

Tänään on helsinkiläisillä lapsiperheillä surun päivä. Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan tästä päivästä lähtien vain alle 1-vuotiaan lapsen vanhemmalle. Leikkaus on suurimmillaan jopa 250 €/kk. Kyse ei ole pienestä rahasta perheiden taloudessa. Keskustan valtuustoryhmä vastusti kokoomuksen, vihreiden, demarien ja rkp:n ajamaa leikkausta. Helsinki-lisä on mahdollistanut lapsen hoitamisen kotona vanhempainvapaan jälkeen kaksivuotiaaksi asti. Nyt kuntalisää saa enää […]

Koulukiusaamiseen nollatoleranssi

Koulukiusaamisesta ja väkivallasta ei seuraa mitään hyvää. Kiusaamisen tai väkivallan kohteena olleelle lapselle tai nuorelle voi jäädä elinikäisiä vammoja. Kiusaaminen vaikuttaa kielteisesti itsetuntoon ja identiteettiin. On erittäin tärkeää, että näistä asioita puhutaan oikeilla nimillä. Viime aikoina on herätelty keskustelua myös siitä, voisiko lainsäädännöllä vaikuttaa kouluväkivallan vähentämiseksi. Eduskunnan käsittelyyn on tulossa kansalaisaloite, jossa esitetään, että kouluväkivalta […]

Keskustalaisia tekoja valtuustossa, kirjoitus Helsingin keskustan vaalilehteen

Oletko kuljettanut polkupyörää lähijunassa? Ehkä olet. Et todennäköisesti kuitenkaan tiennyt, että keksin aikanaan valtuuston kokouksessa, että pyörän voisi ottaa mukaan junaan. Ehdotin apulaiskaupunginjohtajallemme tästä kokeilua. Hän innostui ja vei ideaa eteenpäin HSL:ssä. Kokeilun aloitettiin ja sen jälkeen käytäntö vakinaistettiin mahdollistaen ensin pyörien kuljettaminen ruuhka-ajan ulkopuolella. Myöhemmin aikarajoitukset poistettiin. Voiko yksi valtuutettu saada mitään aikaan? Tämä […]

Pitääkö omistusasunnon ostamisen olla kaikille mahdollista?

Helsingin sanomat kysyy valtuustoryhmien puheenjohtajilta kuntapolitiikan eri sektoreiden kiperiä kysymyksiä. Tämän viikon kysymys koski asumisen kalleutta ja kuului seuraavasti: ”Monella on suuria vaikeuksia ostaa asunto Helsingistä: HS kysyi valtuusto­ryhmiltä, pitäisikö sen edes olla mahdollista kaikille?” Mitä mieltä sinä olet? Entä miten sinun mielestä Helsingin kaupunki voisi omilla päätöksillään vaikuttaa asumisen hintaan Helsingissä? Vai pitäisikö omistusasumisen […]

Avoimuutta päätöksentekoon

Minulle on tärkeää, että kaupunki viestii avoimesti jo päätösten valmisteluvaiheessa niin isoista kuin pienistäkin asioista, jotka koskevat kaupunkilaisia eri tavoin. Kuntalaisilla on oikeus saada tietoa julkisista asioista. Avoin viestintä on osa hyvää hallintoa. Avoimuudella ehkäistään konflikteja ja mahdollistetaan aidosti asukkaiden osallisuus ja osallistuminen. Avoimuus motivoi kaupunkilaisia vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin ja auttaa ymmärtämään päätösten taustoja […]

Vihreän Helsingin puolesta, mielipidekirjoitus Suomenmaassa

Kuntavaalien alla ja myös pormestariehdokkaiden kannanottojen johdosta olisi Helsingissä tärkeää keskustella kaupungin strategiasta  ja kehittämisestä. Se on viime vuosina perustunut kiivaaseen betonirakentamiseen, jonka tieltä halutaan jyrätä puistoja, viheralueita ja kallioita sekä myös Malmin lentokenttäaluetta. Tästä on seurannut eri kaupunginosista jatkuvia protestiadresseja. ASUNTOJENrakentamista tarvitaan, mutta se ei saa tapahtua kaupunkilaisten hyvinvoinnin kustannuksella. Sopivia mahdollisuuksia rakentaa kestävää […]

Keskustan valtuustoryhmän ryhmäaloite paikkariippumattoman työn mahdollistamisesta

Korona-aika on osoittanut, että moni helsinkiläinen pystyy tekemään työtään joko täysin tai osittain etänä paikkariippumattomasti. Monella työntekijällä on jäänyt etätyön ansiosta enemmän aikaa perheelle, läheisille ja harrastuksille, kun aikaa ei ole kulunut enää yhtä paljon kuin aiemmin työmatkoihin. Uusista työnteon malleista ja mahdollisuuksista on seurannut työntekijöille myös merkittäviä hyvinvointihyötyjä. Helsingin kaupunki on iso työnantaja. Kaupungin […]

Talousarvioaloite kotihoidon tuen Helsinki-lisän palauttamisesta

Helsingin kaupunginvaltuusto teki vuoden 2021 talousarviosta päättäessään päätöksen rajata kotihoidon tuen kuntalisän 1.6.2021 alkaen vain alle 1-vuotiaille kotona hoidettaville lapsille. Helsinki-lisä on mahdollistanut lapsen hoitamisen kotona vanhempainvapaan jälkeen kaksivuotiaaksi asti. Kuntalisää voisi jatkossa saada vain alle yksivuotiaan lapsen hoitamiseen. Tämä tarkoittaa useimmissa perheissä vain parin kuukauden pituista aikaa vanhempainvapaiden jälkeen. Ilman kuntalisää hoitovapaalle jääminen on […]

Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminta edistää perheiden arjen sujuvuutta

Perusopetuslain mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää myös lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Pienten lasten aamutoiminta kouluissa pelastaa monen helsinkiläisen lapsiperheen arjen. Sen olen omassa arjessanikin nähnyt ennen korona-aikaa ja etätyöarkea, […]

Siirry sivun alkuun