Avoimuutta päätöksentekoon

Minulle on tärkeää, että kaupunki viestii avoimesti jo päätösten valmisteluvaiheessa niin isoista kuin pienistäkin asioista, jotka koskevat kaupunkilaisia eri tavoin.

Kuntalaisilla on oikeus saada tietoa julkisista asioista. Avoin viestintä on osa hyvää hallintoa.

Avoimuudella ehkäistään konflikteja ja mahdollistetaan aidosti asukkaiden osallisuus ja osallistuminen. Avoimuus motivoi kaupunkilaisia vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin ja auttaa ymmärtämään päätösten taustoja ja perusteluja paremmin.

Avoimuus mahdollistaa erilaisten näkökulmien, tavoitteiden ja myös intressien arvioinnin ja auttaa löytämään parhaita ratkaisuja.

Seuraa minua:
Siirry sivun alkuun