Oppimisen iloa

Peruskoulutuksen laatu turvattava

Kansainvälistäkin kiinnostusta herättäneestä peruskoulusta on pidettävä huolta. Koulu ei kaipaa suuria muutoksia, mutta koulussa kaivataan työrauhaa. Ensimmäisten luokkien ryhmäkoot on kyettävä säilyttämään riitävän pieninä. Koulupsykologien ja -kuraattorien palveluista on pidettävä huolta, jotta lasten ongelmiin voidaan puuttua ajoissa ja opettajat voivat keskittyä varsinaiseen opetus- ja kasvatustyöhön.

Koulumatkojen turvallisuutta on arvioitava jatkuvasti ja tehtävä tarvittaessa parannuksia. Lähiympäristön suunnittelussa on otettava paremmin huomioon lasten ja nuorten tarpeet ja näkökulma. Lapset ja nuoret on otettava myös entistä aktiivisemmin itse mukaan suunnittelemaan lähiympäristöään, kuten koulujen pihoja ja asuinalueiden yhteistiloja ja puistoja.

Nuorten syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen puututtava

Jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle on oltava jatko-opiskelupaikka. Nuorten ammatinvalinnan ohjausta pitää kehittää ja parantaa, jotta useammat nuoret saisivat riittävästi tietoa ja löytäisivät oman alansa mahdollisimman kivuttomasti. Nuorten päihteiden käyttöön pitää puuttua ja elämänhallinnan keinoja parantaa.

Jokaisella oikeus opiskella vaikka tohtoriksi

Maksuton opiskelu on mahdollistanut jokaiselle lapselle ja nuorelle kohtuullisen tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua vaikka tohtoriksi asti. Ensi vaalikaudella on pidettävä huolta, että koulutuksesta ei enää säästetä, jotta peruskoulutus on yhtä laadukasta kaikissa kouluissa ja lapset ja nuoret saavat siten mahdollisimman hyvä lähtökohdat elämäänsä ja jatkokoulutukseen.


» Rakastan Helsinkiä
» Hoivaa ja terveyttä kaikille
» Perhe on paras