Raide-Jokerihankkeessa on opittava Länsimetro-projektin katastrofaalisista virheistä

Vajaa kuukausi sitten useiden abirekkojen kyljissä irvailtiin aiheestakin Länsimetron valmistumisaikataulun totaaliselle pettämiselle. Yhtä pahasti on mennyt pieleen hankkeen budjetti. Varsin ongelmallista on ollut myös se, että maksajien edustajat, me päätöksentekijät olemme saaneet kuulla jatkuvasti kaikenlaisia selityksiä siitä, miksi kerta toisensa jälkeen on tarvittu lisää aikaa ja rahaa.

Hyväksyimme kaupunginvaltuustossa viime vuoden kesäkuuussa Raide-Jokerin hankesuunnitelman. Iloitsin hankkeesta, mutta olin erittäin huolissani, etteivät Länsimetron ongelmat toistu. Esitin siksi puheenvuorossani ponnen, jota valtuuston enemmistö kannatti. Ponsi kuului: "Hyväksyessään Raide-Jokerin hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakentaminen tulee kilpailuttaa ja hankkia siten, että myös rakentajien etu ja tavoite on sama kuin tilaajalla. Näin varmistetaan hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitäminen."

Kaupunginhallitus käsitteli viikko sitten ponteen annettavaa vastausta. Olen erittäin tyytyväinen siihen.

"Johtoryhmä on päättänyt 9.12.2016, että hanke toteutetaan allianssimallilla. Hankkeen kaikki osapuolet sitoutetaan yhteiseen kustannusarvioon jo ennen kuin varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät. Allianssi-malli tukee eri osapuolten yhteistä tavoitetta toteuttaa projektin laadulliset tavoitteet kustannusarviossa ja aikataulussa.

Yhteistyösopimuksessa on sovittu myös erityisestä selvitysmenettelystä siltä varalta, että projektin kustannusseurannan tai riskiseurannan perusteella arvioidaan, että Raide-Jokeri -hankkeen kokonaiskustannuksen enimmäismäärä on vaarassa ylittyä."